خانه اخبار Astell&Kern Kann Max: کیفیتی بالاتر در بدنه‌ای کوچک‌تر