هدفون فیلیپس Philips

نمایندگی فروش هدفون فیلیپس
نمایش:
مرتب کردن براساس:
فیلیپس PHILIPS
PHILIPS SHS5200 قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 18 نظر
پوشش روی گوش
پشت سر
پشت باز
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
75,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3590BK قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 10 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
45,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE7050 قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
68,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3900 BK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
56,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE7055 Green قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 3 نظر
98,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips TX1WT قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 10 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
110,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3905BK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 5 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
80,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE9105BK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 5 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
132,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3900 WT قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
56,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHB7250 قیمت خرید و فروش هدفون بلوتوث بی سیم فیلیپس
مبنی بر 1 نظر
پوشش روی گوش
موبایل
پشت بسته
سبک وزن
قابلیت اتصال بلوتوث
دارای ریموت
دارای ولوم کنترل
270,000 تومان
+ ارسال رایگان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3900 GN قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
56,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE9105SL قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 3 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
132,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3590PK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
45,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3905PP قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
80,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHL3265BG قیمت خرید و فروش هدفون دی جی فیلیپس
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
موبایل
دارای میکروفون
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
سازگار با اندروید
سازگار با iOS
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
215,000 تومان
+ ارسال رایگان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3700 BK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
38,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3705BK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
53,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips TX2WT قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 9 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
185,000 تومان
+ ارسال رایگان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHL3265BL قیمت خرید و فروش هدفون دی جی فیلیپس
مبنی بر 1 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
موبایل
دارای میکروفون
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
سازگار با اندروید
سازگار با iOS
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
215,000 تومان
+ ارسال رایگان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3700 BL قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
38,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3705WH قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
53,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3700 WH قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
38,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3700 PK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
38,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHO4200 White قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
پوشش روی گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
225,000 تومان
+ ارسال رایگان