فروش ویژه ایران هدفون

هدفون فیلیپس Philips

نمایندگی فروش هدفون فیلیپس
نمایش:
مرتب کردن براساس:
فیلیپس PHILIPS
Philips SHO4200 White قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
پوشش روی گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
225,000 تومان 195,000 تومان
+ ارسال رایگان
فیلیپس PHILIPS
Philips‎ SHL3000 RD قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 11 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
این کالا جهت تست موجود می باشد
85,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHB5500BK قیمت خرید و فروش هدفون بلوتوث بی سیم فیلیپس
مبنی بر 10 نظر
پوشش روی گوش
موبایل
پشت بسته
سبک وزن
قابلیت اتصال بلوتوث
دارای ریموت
دارای ولوم کنترل
265,000 تومان
+ ارسال رایگان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3590BK قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 10 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
47,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHL3000 PP قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 8 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
این کالا جهت تست موجود می باشد
85,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHM2100 قیمت خرید و فروش هدست فیلیپس
مبنی بر 4 نظر
داخل گوش
هدست
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
مسافرتی
59,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3590GN قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
47,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHQ 1300 PK قیمت خرید و فروش ایرفون ورزشی فیلیپس
مبنی بر 10 نظر
داخل گوش
پشت بسته
ورزشی
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
68,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips TX1BK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 17 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
115,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3590BL قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
47,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3590PP قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
47,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3590RD قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
47,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips TX1WT قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 20 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
115,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE7050 قیمت خرید فروش هدفون فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
70,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE9105BK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 7 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
135,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHQ 2200 PK قیمت خرید فروش ایرفون ورزشی فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
پشت گوشی
پشت بسته
ورزشی
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
74,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHM 6110U قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
پوشش روی گوش
هدست
پشت سر
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ولوم کنترل
105,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE9105SL قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 4 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
135,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3900 WT قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
57,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHQ3300PK قیمت خرید فروش ایرفون ورزشی فیلیپس
مبنی بر 3 نظر
داخل گوش
پشت گوشی
پشت بسته
ورزشی
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
98,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3900 SL قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 2 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
57,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHL3265BG قیمت خرید و فروش هدفون دی جی فیلیپس
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
موبایل
دارای میکروفون
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
سازگار با اندروید
سازگار با iOS
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
215,000 تومان
+ ارسال رایگان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE3900 GN قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 1 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
57,000 تومان
فیلیپس PHILIPS
Philips SHE8105BK قیمت خرید و فروش ایرفون فیلیپس
مبنی بر 3 نظر
داخل گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
سیم Y شکل
مسافرتی
105,000 تومان