فروش ویژه ایران هدفون

هدفون پایونیر Pioneer

نمایندگی فروش هدفون پایونیر
نمایش:
مرتب کردن براساس:
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ591 قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
پوشش اطراف گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دارای حالت تاشوندگی
پشت بسته
دارای سرجک 3.5 میلی متری
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
770,000 تومان 570,000 تومان
+ ارسال رایگان
فروش ویژه ایران هدفون
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MX7-K قیمت خرید و فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 6 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
موبایل
دارای میکروفون
دی جی
پشت بسته
سازگار با iOS
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
دارای ولوم کنترل
مسافرتی
سیم فنری
این کالا جهت تست موجود می باشد
620,000 تومان 460,000 تومان
+ ارسال رایگان
فروش ویژه ایران هدفون
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ721 Black قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 19 نظر
پوشش روی گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
این کالا جهت تست موجود می باشد
210,000 تومان 188,000 تومان
+ ارسال رایگان
فروش ویژه ایران هدفون
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ721 White قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 5 نظر
پوشش روی گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
این کالا جهت تست موجود می باشد
210,000 تومان 188,000 تومان
+ ارسال رایگان
فروش ویژه ایران هدفون
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ151-L قیمت خرید و فروش هدفون پایونیر
پوشش روی گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
این کالا جهت تست موجود می باشد
155,000 تومان 118,000 تومان
+ ارسال رایگان
فروش ویژه ایران هدفون
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ511 W قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 1 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دارای حالت تاشوندگی
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
مسافرتی
145,000 تومان 116,000 تومان
فروش ویژه ایران هدفون
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ21-H قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 7 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دارای حالت تاشوندگی
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
125,000 تومان 104,000 تومان
فروش ویژه ایران هدفون
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-CL20 TV قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 11 نظر
داخل گوش
پشت بسته
خانگی
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
60,000 تومان
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-CL20U-X-S قیمت خرید و فروش ایرفون پایونیر
مبنی بر 8 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
92,000 تومان
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-CL21W-J-H قیمت خرید و فروش ایرفون پایونیر
مبنی بر 1 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
90,000 تومان
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-CL21W-J-P قیمت خرید و فروش ایرفون پایونیر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
90,000 تومان
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ751i قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 2 نظر
پوشش اطراف گوش
موبایل
دارای میکروفون
پشت بسته
سبک وزن
سازگار با iOS
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
دارای ولوم کنترل
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-CL40 k قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 26 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
پایونیر Pioneer
Pioneer  SE-CL751 Black قیمت خرید و فروش ایرفون پایونیر
مبنی بر 41 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
پایونیر Pioneer
Pioneer HDJ-500 Black قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 18 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری به همراه تبدیل 6.3 میلی متری
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MX9-K قیمت خرید و فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 9 نظر
پوشش اطراف گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
موبایل
دارای میکروفون
دی جی
پشت بسته
سازگار با iOS
دارای سرجک 3.5 میلی متری
دارای ریموت
دارای ولوم کنترل
مسافرتی
سیم فنری
این کالا جهت تست موجود می باشد
پایونیر Pioneer
Pioneer HDJ-1500 Black قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 18 نظر
پوشش اطراف گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دارای حالت تاشوندگی
دی جی
پشت بسته
دارای سرجک 3.5 میلی متری
مسافرتی
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-CL40 S قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 14 نظر
داخل گوش
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی
این کالا جهت تست موجود می باشد
پایونیر Pioneer
Pioneer HDJ-1500 White قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 8 نظر
پوشش اطراف گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دارای حالت تاشوندگی
دی جی
پشت بسته
دارای سرجک 3.5 میلی متری
مسافرتی
پایونیر Pioneer
Pioneer HDJ-2000 Silver قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 3 نظر
پوشش اطراف گوش
دارای حالت تاشوندگی
دی جی
پشت بسته
دارای سرجک 3.5 میلی متری به همراه تبدیل 6.3 میلی متری
مسافرتی
سیم فنری
پایونیر Pioneer
Pioneer HDJ-2000 Black قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 5 نظر
پوشش اطراف گوش
دارای حالت تاشوندگی
دی جی
پشت بسته
دارای سرجک 3.5 میلی متری به همراه تبدیل 6.3 میلی متری
مسافرتی
سیم فنری
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ551-G Green قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 15 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دارای حالت تاشوندگی
پشت بسته
دارای سرجک 3.5 میلی متری
مسافرتی
پایونیر Pioneer
Pioneer HDJ-500 White قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 3 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دی جی
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری به همراه تبدیل 6.3 میلی متری
پایونیر Pioneer
Pioneer SE-MJ522 Black قیمت خرید فروش هدفون پایونیر
مبنی بر 3 نظر
پوشش روی گوش
دارای حالت چرخشی گوشی ها
دارای حالت تاشوندگی
پشت بسته
سبک وزن
دارای سرجک 3.5 میلی متری
سیم Y شکل
مسافرتی