خانه اخبار IE 200: ایرفونی با قیمت مناسب و مشخصات فنی جذاب از سنهایزر