خانه اخبار Accentum: هدفونی میان‌‌رده از سنهایزر با مشخصاتی جذاب