خانه اخبار خانم‌ها و آقایان، این شما و این ستارگان جدید سونی!